We weten niet welke richting het op gaat met (en na) COVID-19. We moeten wel sturen en business generen, ondanks alle noodzakelijke maatregelen. Hoe kunnen we dat doen? Hoe houden we contact met elkaar? We kunnen intappen in de hoofden en harten van onze mensen. ‘Sensen’ wat er daadwerkelijk speelt.
 
In deze tijd vol onzekerheid en spanning ontvang je wel de formele informatie vanuit mensen, maar mis je wellicht het ‘gevoel’ waarmee jouw intuïtie zegt of alles ‘ok’ is of niet. Heb jij de zekerheid van voldoende informatie om jouw mensen succesvol door deze tijd van maximaal thuiswerken te loodsen? Wat zijn de uitdagingen waar wij echt tegen aanlopen? Wat zijn de onderliggende behoeftes? Wat is het onderliggende fundament van de oplossing?

De Thuiswerk Belevingsmonitor laat doorlopend zien wat mensen echt voelen en ervaren maar (onbedoeld) niet altijd aan jouw vertellen. Door mensen (anoniem) te laten delen, vertellen zij deze waardevolle informatie wél.

De monitor geeft de verhalen achter de cijfers. Letterlijk! Medewerkers kunnen met de Thuiswerk Belevingsmonitor onbeperkt anoniem verhalen delen. Je leest verhalen die belangrijk zijn voor jou en 'jouw' mensen. Daardoor begrijp je wat mensen, op verschillende plekken bezig houdt. In interactieve leersessies (fysiek of online) analyseren wij samen vanuit verschillende invalshoeken de gedeelde ervaringen. Vanuit de kwantitatieve patronen lees je door één muisklik de onderliggende verhalen. Hierdoor kan je ook tijdens het thuiswerken effectief en gericht handelen in het belang van de medewerkers en de organisatie. Dat geeft jou de mogelijkheid om te anticiperen op hetgeen zich onder het oppervlakte afspeelt.

Pilot
Speciaal om jou te helpen in deze ongekende tijden, bieden wij een pilot aan om nader kennis te maken met de Thuiswerk Belevingsmonitor. Deze pilot levert direct concrete inzichten en input op, zodat je direct passende maatregelen kunt treffen voor iedereen die nu (verplicht) moet thuiswerken. De pilot bestaat uit:
  • 2 Maanden gebruik van de Thuiswerk Belevingsmonitor (onbeperkt aantal deelnemers)
  • Eigen interactief dashboard met gedeelde ervaringen
  • Afrondende interactieve leersessie (fysiek of online) met maximaal 10 personen

Het is mogelijk om een eigen organisatieversie te maken. Wil je meer weten over de mogelijkheden, neem dan contact op.

Referenties
Deze organisaties gingen jouw voor om te 'sensen' wat er daadwerkelijke speelt:
  • Gemeente Enschede voor impact transformatie wijkteams en coronaonderzoek
  • ING voor medewerkersbelevingsonderzoek en impact agile werken
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken voor onderzoek beveiligingskenmerken Nederlands paspoort

Met Sensing kunnen wij het ondenkbare zichtbaar maken. Hiermee krijg je zicht op de echte ‘root causes’. Het stelt je in staat om passend beleid te maken, continue te monitoren en bij te sturen. Te doen wat nodig is voor de organisatie, de medewerkers, de klanten en alle andere stakeholders.