Smit Supply Chain Advies, Peter Vader Trainingen en 3 times C bundelen de krachten bij het optimaliseren van organisaties met een persoonlijke aanpak. 

Veel organisaties focussen op bepaalde aspecten in hun organisatie als zij zaken willen verbeteren of onder druk komen te staan, zoals in tijden van crisis. De focus gaat dan bijvoorbeeld alleen naar het verlagen van de kosten, waarbij voorbij wordt gegaan aan de impact die dit heeft op het totaal. Een positief resultaat op een onderdeel wil niet zeggen dat de totale organisatie en de toekomst hierbij optimaal wordt gediend. Alles staat metelkaar in verbinding en de kunst zit hem in de optimale balans van het geheel. Wij verbinden leiderschap, medewerkers, klanten en leveranciers vanuit onze specialismen en zorgen ervoor dat het aanwezige potentieel volledig wordt benut.

Onze aanpak is menselijk, purpose gedreven, eenvoudig en gaat uit van positiviteit en wat is en kan er wél. Wij helpen organisaties graag “Fit for the Future” te maken!

Wij kunnen een bedrijfsscan maken, waarmee u snel inzicht in het verbeterpotentieel van uw organisatie krijgt. Op een praktische en persoonlijke manier inventariseren wij waar knelpunten in uw organisatie en processen aanwezig zijn en hoe u uw organisatie professioneler, effectiever en efficiënter kunt inrichten. In onze scan komt alles samen. We kijken o.a. naar:
  • klantwaarde en -beleving,
  • vastlegging en efficiëntie processen vanuit de interne en externe klant,
  • informatie en communicatie,
  • leiderschap en samenwerking (intern en extern),
  • afstemming strategie op de purpose van de organisatie,
  • klantfocus,
  • afstemmingen doelstellingen,
  • besturing en lerend vermogen van de organisatie

Wij geven u inzicht en overzicht. Wij helpen u graag het aanwezige potentieel van uw organisatie en uw medewerkers te benutten! 
 
 
Wilt u het aanwezige potentieel benutten neem dan contact op.