Humans became Digital, now it is time for Digital to become Human.

Digitale transformatie is het proces van organisaties (en van de mensen in deze organisaties) om de kansen, verwachtingen en mogelijkheden van de toenemende digitalisering in te zetten om de stap te maken naar een (meer) digitaal georiënteerde en wendbare organisatie, waar de klant centraal staat gedurende de gehele customer journey en waardoor de organisatie een (duurzame) bijdrage kan leveren aan mens en maatschappij. Digitaal transformeren is echter méér dan het digitaliseren van huidige bedrijfsprocessen en het faciliteren van selfservice via bijv. klantportalen, apps, tools, digitale formulieren en chatbots. Het is daarmee niet hetzelfde als digitaliseren. De betekenis van digitaal transformeren is echter veel ingrijpender. 

Het bijhouden van alle technologische ontwikkelingen, de vernieuwing, de automatisering, het verwerken van alle data en tussentijds de menselijke component te bewaken is bijna ondoenlijk. De wereld om ons heen wordt steeds transparanter, grenzelozer en fluïde. Grenzen vervagen tussen virtuele en analoge werelden, tussen mens en machine, tussen biologisch en kunstmatig. Meerjarenplannen sneuvelen op voorhand want de technologische tsunami raast voort. Vele organisaties en teams ervaren een tweespalt, in deze transitiefase van de 'oude' werkwijze naar de nieuwe. Werknemers en ondernemers raken overprikkeld en opgebrand. We proberen alle ballen hoog te houden, maar we dienen juist keuzes te maken.

Al deze ontwikkelingen nodigen ons uit onszelf af te vragen wat het is wat ons 'Mens' maakt, wat ons onderscheidt van de machine en wat dus werkelijk onze aandacht nodig heeft qua ontwikkeling, zowel op persoonlijk als op organisatie vlak. Zodat we kunnen bewaken dat computertechnologie ons ondersteunt en aan ons dienstbaar blijft in plaats van dat het ons als Mens degradeert tot organische robots. Het heeft namelijk geen zin om de competitie aan te gaan met de computer, zeker niet qua verwerkingssnelheid, geheugen en opslagcapaciteit.

'Zelfkennis is niet langer een luxe maar een bittere noodzaak. Al was het alleen al om onze autonomie, persoonlijke ruimte en vrije wil te bewaken.' [Yfke Laanstra]

Het is nu de uitdaging ons mens-zijn met al onze vermogens verder te onderzoeken en te ontwikkelen, zelfkennis op een nog dieper niveau over onszelf te vergaren zodat we meer van onze 'Innerlijke Technologie' kunnen (her)activeren. Dán zullen we in staat zijn de kracht van mens en machine werkelijk te bundelen, vanuit synergie. Want de mogelijkheden zijn immens, qua (persoonlijke en economische) groei, innovatie en (individuele en collectieve) transformatie. 'But first things first. Humans became Digital, now it is time for Digital to become Human.'

Digimenselijk 
Tijdens het mentale transformatieproces 'Digimenselijk' werken wij samen aan bewustzijnsontwikkeling als onderdeel van leiderschaps- en organisatieontwikkeling. Er ligt een enorm groeipotentieel te wachten om geactiveerd te worden. Een potentieel dat verscholen ligt in het vergroten en verruimen van het bewustzijn en het trainen van verschillende bewustzijnsstaten. Durf jij als leider op 'Pauze' te drukken, zodat jij tijdens het digitale transformatieproces het 'echte' klantcontact realiseert en de impact voor jouw medewerkers begrijpt en alles kan waarmaken wat je belooft.

De middelen en de methodes zijn inmiddels ruimschoots voorhanden, welkom in het tijdperk van bewustzijn. Wil jij als leider en mens het verschil maken in het digitale transformatieproces, neem dan contact op.