Succesvol zijn vanuit wie je bent!

'Leiderschap tonen kun je alleen als je vrij bent en niet gegijzeld bent door een ander, door een gebeurtenis uit je verleden of door jezelf!' [George Kohlreiser]
 
Hoe raak je gegijzeld? De basis van al of niet gegijzeld zijn ligt in wat je als mens allemaal hebt meegemaakt en hoe je op die gebeurtenissen hebt gereageerd. Veel mensen hebben uit hun verleden nog stukjes 'unfinished business', losse eindjes die nog niet adequaat zijn afgehecht. Ze hebben er (vaak onbewust) nog last van, ze zitten er nog aan vast; ze zijn er nog steeds door gegijzeld. Of een mens door bepaalde gebeurtenissen/ervaringen in gijzeling wordt genomen heeft voor een belangrijk deel te maken met de opvoeding die je gekregen hebt van je ouder(s). Als je het geluk hebt gehad dat je ouders een zogenaamde 'secure base' voor je waren, heb je van hen geleerd om veerkrachtig te reageren op de dingen die je overkomen zonder dat ze je de rest van je leven in gijzeling nemen. 'Secure Base' is het kernbegrip. Kohlrieser definieert 'Secure Base' (veilige haven, basis van zekerheid) als volgt; een persoon, plaats, doel of object dat een gevoel van bescherming, veiligheid en zorg verschaft.
 
De 'secure base' biedt tegelijkertijd inspiratie en energie om de omgeving te gaan onderzoeken, risico's te nemen en nieuwe uitdagingen aan te gaan.
 
Om het volledige aanwezig potentieel te ontplooien is het de kunst van de leider om de juiste balans te vinden tussen de zorgende, interesse en begrip tonende kant (= 'caring') en de inspirerende, uitdagende kant (= 'daring'). Als die balans goed is komen medewerkers tot uitzonderlijke prestaties. Voor alle duidelijkheid: als één van de twee componenten onvoldoende aanwezig is dan blijven de resultaten uit, want 'caring' en 'daring' zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
 
Dit kun je overigens alleen maar zijn voor anderen, als je zelf op jouw beurt ook weer beschikt over een veilige basis waarop je kunt terugvallen. Dus de juiste volgorde is; breng je eigen 'secure base' op orde en ga dan anderen van daaruit leiden. Het gaat in de kern dus over het laten excelleren van medewerkers door het versterken van zowel je eigen veerkracht als die van je medewerkers. Kortom: 'play to win'.

3*C kan leiders (en daarmee organisaties) helpen om hun 'secure base' te creëren zodat zij: kunnen inspireren, een rolmodel, een authentieke leider, integer en niet zelfingenomen zijn, open staan voor verandering en blijven leren. Hiermee benut je het volledige potentieel van jezelf en anderen. 

Leiderschap is een reeks aangeleerde gedragingen. Je kunt elk van de volgende negen eigenschappen ontwikkelen die maken dat jij een leider wordt die persoonlijk en organisatorisch potentieel tot bloei laat komen.
  1. Je blijft altijd kalm,
  2. Je accepteert het individu,
  3. Je ziet altijd potentieel in de ander,
  4. Je luistert en vraagt door,
  5. Je communiceert met krachtige boodschappen,
  6. Je focust op het positieve,
  7. Je moedigt het nemen van risico's aan,
  8. Je motiveert meer met intrinsieke motivatie, en,
  9. Je toont toegankelijkheid.

Het goede nieuws? Jij hebt als leider deze 'competenties'/'vaardigheden' al in huis. Je blijft echter ‘gegijzeld’ in oude patronen, tegenwerkende overtuigingen, emoties, (voor)oordelen, normen en scripts. Deze bevinden zich op een diepere, onbewustere laag. Zodra deze stukjes 'unfinished business', losse eindjes adequaat worden afgehecht heb je er geen last meer van en wordt je er niet meer door gegijzeld. Vanuit een gezonde balans kan je dan zorgzaam en tevens inspirerend en uitdagend zijn. Vanuit de veilig basis die jij creëert durven medewerkers hun talenten te laten zien, durven zij te experimenteren en te exploreren en durven zij risico's en uitdagingen aan te gaan. Hierdoor kom jij, jouw medewerkers en dus jouw organisatie tot uitzonderlijke prestaties!

Wil jij ook jouw volledige potentieel ontplooien? Neem dan contact op voor een programma op maat.