"Talent is worden wie je bent!"

Als 'directiefluisteraar' en 'transformatiespecialist' zet ik mijn kwaliteiten als onafhankelijk denker, visionair en inlevend vermogen volledig in. Mensen zijn wie ze zijn en door hun bewust te maken van hun gedrag, te laten begrijpen waar dit vandaan komt en te combineren met hun natuurlijke talenten, kunnen zij daadwerkelijk zijn wie ze zijn. Hiermee kunnen zij de leider worden die niet harder werkt, maar vanuit balans het geheel overziet, effectief besluiten neemt en sturing geeft. Ik reik mensen de sleutel tot succes vanuit hun daadwerkelijke ‘zijn’ aan. Dat kan jij ook, mits je bereid jouw ‘waarheid’ onder ogen te komen en goed naar de ‘impact’ van jouw gedrag te kijken.
 
Opgeleid vanuit de harde kant heb ik mij vooral bekwaamd in de zachte aspecten van de organisatie en leiderschap, zoals diversiteit, gedrag, cultuurveranderingen, groei en krimp en de consequenties voor medewerkers. 
 
Ik werk vanuit 3 kernwaardes: veiligheid, authenticiteit en zelfreflectie met mensen aan hun leiderschaps- en persoonlijke vraagstukken. Ik help leiders hun eigen 'veiligheid' te creëren, vanwaaruit zij een 'secure base' kunnen zijn voor anderen. Niet langer gegijzeld door hun eigen beperkende overtuigingen en zelfbeeld. Volledig, altijd en overal zichzelf (authentiek) kunnen zijn. De natuurlijke talenten ten volste benutten door het toepassen van effectieve zelfreflectie en zo ruimte creëren om continue (persoonlijke) groei mogelijk te maken.

Wil jij als leider jouw volledige potentieel benutten en dat van jouw directie- of managementteam of de gehele organisatie, neem dan contact op. Wij kijken samen hoe wij het fundament creëren, vanwaaruit noodzakelijke veranderingen worden gerealiseerd en het aanwezige potentieel wordt benut.

Wilt je meer van mij weten?

Scan deze QR-code en wordt mijn connectie op LinkedIn.