Ik heb een brede internationale ervaring in (HR) transformaties en reorganisaties, van fusies en overnames tot organisatorische opsplitsingen en verkoop, van kleine  binnenlandse tot zeer grote internationale projecten. Ik heb ervaring opgedaan binnen HR, Shared Services, Business Development, Information Management, Finance, Audit, Legal & Compliance, Strategy & Governance en (Senior) Management.

Opgeleid vanuit de harde kant heb ik mij vooral bekwaamd in de zachte aspecten van de organisatie en leiderschap, zoals, diversiteit & inclusiviteit, gedrag, culturele veranderingen, medewerkersbetrokkenheid en emotioneel bewustzijn. Door beide te combineren, ontstaat de focus om te presteren, het potentieel van alle teamleden te ontplooien en verantwoordelijkheid te nemen.
 
Ik bereik organisatie- & transitiedoelen met een effectieve menselijke strategie gebaseerd op het gezamenlijk creëren van een aantrekkelijk perspectief, ambitie en purpose afstemming, multidisciplinaire samenwerking, stakeholdermanagement, continue managen van prestaties & veranderingen, feitelijke analyses, open leiderschap, intuïtie en plezier.

Ik focus mij hierbij op HR, omdat ik hier jarenlange ervaring in heb opgedaan vanuit verschillende disciplines en invalshoeken. Niet vanuit de standaard HR professional rollen, wel in de volle breedte en diepte van HR. In het bijzonder geldt dit voor wereldwijde HR Shared Services-hubs in steden als Amsterdam, Chicago, Dublin, Manchester, Mumbai, São Paulo en Warschau. Dit omvat het opzetten, implementeren, optimaliseren, digitalisering, orkflowmanagement, offshoring en outsourcing van HR-processen en -systemen, risicomanagement, wetgeving en compliance.

In mijn aanpak ben ik duidelijk over het HR-doel en zorg ervoor dat het aansluit bij de organisatie die het bedient. Het HR-bedrijfsmodel moet worden afgestemd op dat van het bedrijf, d.w.z. ‘Best Fit, not best Practice’. Ik ben openlijk over de rollen en verantwoordelijkheden van lijnmanagement en hoe HR bedrijfscapaciteit kan creëren. Het opzetten van nieuwe of het wijzigen van bestaande HR-processen en -systemen moet altijd de werknemerservaring verbeteren.

Met mijn brede kennis en ervaring help ik organisaties graag groeien in een snel veranderende wereld. Ik vind het belangrijk om te focussen op het aanmoedigen van passend gedrag en het benutten van competenties en talenten.

Heb jij iemand nodig die jouw (HR) programma, transitie- of veranderingsproject op een menselijke en effectieve manier (interim) moet realiseren en / of  wil jij het volledige potentieel benutten, neem dan contact op.

Scan deze QR-code en wordt mijn connectie op LinkedIn: