consult | coach | change

We leven in een tijd van exponentiële verandering, een tijd waarin elk individu, bedrijfsleven, industrie en overheid worden beïnvloed door een wereldwijde pandemie en doorbraken in allerlei innovatieve technologieën. Tegelijkertijd is er veel publieke druk om concreet bij te dragen aan een betere wereld en integer te handelen. Zowel vanuit maatschappelijk oogpunt m.b.t. zaken als racisme en LBTG als het zorgvuldig en duurzaam omgaan met ons milieu. Het brengt vaak een groot gevoel van onzekerheid, angst en onduidelijkheid met zich mee met verschillende belanghebbende partijen. Hoe ga je als organisatie hiermee om?
 
Dit roept vragen op als:

Hoe blijf je een heldere koers varen op basis van je purpose, waarbij je in staat bent om zo objectief mogelijk te (blijven) oordelen en standvastige beslissingen te nemen?

Hoe ga je om met een markt die continue in beweging is en met een consument die steeds meer eist?

Hoe leid je jouw organisatie (financieel) gezond door de (noodzakelijke) transities om een duurzaam winstgevende toekomst te creëren?

Hoe stuur je concreet en proactief op resultaten (KPI’s) en stimuleer je tegelijkertijd het enthousiasme van medewerkers? En hoe hou je dit op lange termijn vol?

Hoe maak je snel de juiste besluiten in (noodzakelijke) samenspraak met relevante stakeholders zoals aandeelhouders, investeerders, banken, vakbonden, medezeggenschapsorganen, etc.?

Hoe laat je de mens in de organisatie centraal staan in alle (noodzakelijke) veranderingen, waarbij niet alle variabelen voor de toekomst een gegeven zijn?

Hoe bewaar je het overzicht tussen alle verschillende en in verandering zijnde onderdelen? 

Ik heb veel ervaring in transformatie- en reorganisatieprojecten. Veranderingen met een relatief kleine impact voor medewerkers tot zeer grote internationale projecten met een impact voor tienduizenden werknemers. Ik heb internationale ervaring opgedaan binnen HR, Business Development, Informatiemanagement, Strategie & Governance, Audit en Senior Management. Opgeleid vanuit de harde kant heb ik mij vooral bekwaamd in de zachte aspecten van de organisatie, zoals diversiteit, cultuurveranderingen, groei en krimp en de consequenties voor medewerkers.
 
Met mijn kennis en ervaring help ik organisaties graag om effectief en efficiënt te transformeren in een snel veranderende wereld. Ik vind het hierbij belangrijk om te focussen op het aanmoedigen van passend gedrag, het juiste gebruik van competenties en aanwezige potentieel maximaal te benutten.

Cor-Jan

Consult | Coach | Change

Blog

Blijf op de hoogte van de laatste trends

Klik op een van de onderstaande afbeeldingen, en kom meer te weten wat ik voor jou kan betekenen!